Fjellet

I lexikon står det følgende om fjell:

 

Fjell kan være dannet

  1. ved folding av jordskorpen; etter at foldingen har
    funnet sted, hever fjell seg da opp fordi de foldede bergartene er lettere enn de omgivende; slike fjell kalles gjerne fjell-kjeder (eks. Alpene, Himalaya)
  2. ved forkastninger
  3. ved vulkanisme og der andre bergarter varmes opp og blir lettere;
  4. ved at hardere bergarter blir stående igjen som oppragende partier etter at løsere bergarter er forvitret og erodert bort.

Være i fjellet, gå i fjellet, oppleve fjellet året rundt. Det er mange fjell i Norge. Velg hvor dere vil og hvilket innhold som er ønsket. Høyfjell, snaufjell, setergrender og furumoer. Tinder og trauste svarte fjellvegger. Innkvarteringen blir helst i telt eller under åpen himmel. Men selvsagt kan vi også bo på hotell eller på en fjellstue. Vil du gå til fots eller på ski?

Det er dokumentert at tidlig erfaring med friluftsliv er viktig for en rekke forhold senere i livet. Friluftsliv gir barn og unge bedre motorisk utvikling, økt energi både fysisk og mentalt, trygghet, bedre humør og selvfølelse. Friluftsliv kan også motvirke livsstilssykdommer.

For svært mange er friluftsliv kilde til økt trivsel og helse både i hverdag og ferie. Gjennom friluftsliv utvikles respekten for naturen og ønsket om å ta vare på den. Naturvennlig friluftsliv blir derfor et viktig element i arbeidet for en bærekraftig utvikling.